Procedura skarg i zażaleń

1. Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć usługi prawne o jak najwyższej jakości, oraz aby traktować wszystkich naszych klientów rzetelnie.  Przyznajemy, czasami może zdarzyć się, że coś nie zostało zrobione po Państwa myśli, więc jeżeli coś poszło nie tak, włączając w to kwestie rachunku, to trzeba nas o tym poinformować.

2. Jak mogę zlożyc skargę?

2.1 Mogą Państwo skontaktować się z nami pisemnie (listownie, faksem lub na maila) lub poprzez rozmowę z naszym Dyrektorem do Spraw Opieki nad Klientem, której dane są następujące:

Ms Debra Hepplestall, Dyrektor do Spraw Opieki nad Klientem, Easthams Solicitors Limited, Continental House, 292/302 Church Street, Blackpool, FY1 3QA. Telefon: 0800 032 1432; email: debrah@easthams.co.uk

2.2 Ażeby pomóc nam zrozumieć Państwa skargę, oraz aby niczego nie pominąć, proszę podać nam:

2.2.1  Państwa pełne imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
2.2.2  co Państwo uważaja, że źle zrobiliśmy
2.2.3  co Państwo mają nadzieję osiągnąć w rezultacie tej skargi, oraz
2.2.4  numer referencyjny Państwa sprawy (jeżeli mają go Państwo)

2.3 Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy zlożeniu swojej skargi, to my spróbujemy   Państwu pomóc.

3. Jak będą zajmowac się Państwo moją skargą?

3.1 Odnotujemy Państwa skargę w naszym centralnym rejestrze.

3.2 Napiszemy do Państwa w ciągu 3 dni potwierdząjac przyjecie jej do wiadomości załączając kopię tej procedury.

3.3 Przeprowadzimy dochodzenie odnośnie Państwa skargi. Zazwyczaj w skład tego będzie wchodzić:

3.3.1 analiza Państwa skargi
3.3.2 analiza Państwa sprawy/spraw i innych mający związek z tym dokumentów, oraz
3.3.3.rozmowa z osobą, która zajmowała sie Państwa sprawą

3.4 Możemy też porosić Państwa o dodatkowe informacje lub dokumenty. Jeżeli bedzie to miało miejsce, to bedziemy prosić Państwa o dostarczenie informacji w określonym czasie.

3.5 Poinformujemy Państwa o postępach jeżeli chodzi o rozpatrywanie Państwa skargi w odpowiednich przedziałach czasowych.

3.6 Mołemy również, jeżeli będzie to na miejscu, zaprosić Państwa na spotkanie z nami, ażeby przedyskutowac Państwa skargę. Nie muszą Państwo stawiać się na tym spotkaniu, jeżeli nie chcą Państwo lub nie mogą Państwo w nim uczestniczyć. Chętnie przedyskutujemy sprawę z Państwem przez telefon.

3.7 Napiszemy do Państwa na koniec naszego dochodzenia, ażeby poinformować Państwa co zrobilismy i jak proponujemy rozwiązać kwestię Państwa skargi. Gdzie jest to możliwe, będziemy dażyc do tego, ażeby zrobić to w ciągu 28 dni od momentu otrzymania Państwa skargi.

3.8 Jeżeli będziemy musieli zmienić jakikolwiek z przedziałów czasowych to poinformujemy Państwa o tym oraz o przyczynie tej zmiany. Jeżeli nie zajęliśmy się Państwa skargą w ciągu 8 tygodni, mogą Państwo skontaktować się z rzecznikiem osób korzystających z usług prawnych (Legal Ombudsman), któego dane są podane poniżej.

4. Co jeżeli nie jestem zadowolony z decyzji?

4.1 Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z wyniku rozpatrzenia Państwa skargi, prosimy aby Państwo najpierw poinformowali nas o tym, a my przeanalizujemy tą kwestię. Poprosimy Państwa, o poinformowanie nas w ciągu 2 tygodni, czy chcą Państwo, aby skarga została ponownie rozpatrzona.  Gdzie to możliwe, poinformujemy Państwa o jej rezultacie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prośby o ponowne rozpatrzenie skargi.

4.2 Jeżeli w dalszym ciągu nie będą Państwo usatysfakcjonowani, mogą Państwo skontaktować się z rzecznikiem osób korzystających z usług prawnych (Legal Ombudsman) informując go o Państwa skardze. Oto dane kontaktowe Legal Ombudsman:

4.2.1  listownie na adres: PO Box 6806 Wolverhampton WV1 9WJ
4.2.2  telefonicznie: 0300 555 0333; lub
4.2.3  emailowo: enquiries@legalombudsman.org.uk

4.3 Jakiekolwiek skargi do rzecznika osób korzystających z usług prawnych muszą zazwyczaj        zostać złożone w ciągu 6 miesięcy od  daty ostatecznej odpowiedzi na Państwa skargę lub w ciągu 6 lat od momentu pojawienia się czynu lub zaniedbania, na które składają Państwo  skargę (lub jeżeli poza tym terminem to w ciągu 3 lat od kiedy to powinni być Państwo  świadomi tego czynu lub zaniedbania). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.legalombudsman.org.uk. Proszę wziąć pod uwagę, iż rzecznik ten może tylko rozważać skargi od osób prywatnych lub małych firm, fundacji charytatywnych, klubów lub zarządów.

5. Ile bedzie to kosztowało?

5.1 Nie będziemy pobierać opłaty za zajęcie się Państwa skargą.

5.2 Proszę zauważyć, iż jeżeli wystawiliśmy rachunek za pracę wykonaną co do sprawy, i caly lub cześć rachunku nie jest zapłacona, możemy mieć prawo do nalożenia odsetek za zaległa kwotę.

5.3 Usługi rzecznika osób korzystających z usług prawnych sę darmowe.