Ogólne informacje: Fax: 0844 855 4405
Wypadek drogowy Fax: 0844 855 4406

Rozmowy mogą być nagrywane dla celów szkoleniowych, kontroli jakości lub celów dowodowych.

Lista naszych członków i dyrektorów jest dostępna do wglądu w naszej siedzibie.

Ze szczegółami naszego ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, w tym z danymi kontaktowymi naszego ubezpieczyciela oraz terytorialnym zakresem polisy, można się zapoznać w naszej siedzibie lub mogą być one udostępnione na życzenie.

Easthams Solicitors Limited jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii.
Numer rejestracyjny firmy 5778386. Numer rejestracyjny 885160603.